Projecten

De Water Ondernemer

De Eijkelkamp Foundation wil 100.000 inwoners van Benin toegang geven tot schoon water, ziekte terugdringen en de economie stimuleren.


Actuele situatie  -  Realisatie waterpunten  -  Water Ondernemers  -  Herinvestering  -  Projectpartners  -  Financiering  -  Zo helpt u mee!  -  ANBI


Actuele situatie

In het West-Afrikaanse land Benin is bijna de helft van de bevolking aangewezen op water uit rivieren, vijvers en putten. Dat water is altijd verontreinigd en dus buitengewoon onveilig. Het vormt een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van veel mensen, in het bijzonder die van jonge kinderen. Vooral op het platteland van de noordelijk gelegen provincie Alibori is de situatie ernstig.

De Eijkelkamp Foundation wil 100.000 inwoners van deze streek duurzaam toegang geven tot schoon (drink)water en daarmee het aantal ziektegevallen terugdringen. Wij vragen daarvoor uw financiële steun

Het schone water wordt verdeeld door 40 jonge mensen die hun universitaire studie hebben voltooid. Met een bijdrage aan dit project helpt u dus ook talentvolle academici aan werk en inkomen, wat op de langere termijn een positief effect zal hebben op de economie in de provincie Alibori en daarmee op het welzijn van de plattelandsbevolking. 

 

  

De Eijkelkamp Foundation pakt beide problemen aan met een project dat uit twee delen bestaat:

 1. Het realiseren van waterpunten 
 2. Het aanstellen van Water Ondernemers

Zo snijdt het mes aan twee kanten. De lokale bevolking kan beschikken over schoon en veilig drinkwater. En jonge, werkloze academici vinden werk. Meer informatie in de flyer.

Realisatie van Waterpunten (Water Access Point)

Eijkelkamp Foundation wil inwoners van het noorden van Benin duurzaam toegang geven tot veilig drinkwater in dorpen waar dat nu niet voorhanden is. Het gaat daarbij om een kleine 100.000 mensen in de plattelandsprovincie Alibori.

Voor de watervoorziening zijn innovatie drinkwaterpompen ontwikkeld, voorzien van een betaalsysteem. Een complete drinkwaterpomp bestaat uit:

 • Een bronfilter in een machinaal geboord boorgat van circa 40m diepte
 • Een bovengrondse unit die een gesloten geheel vormt met het bronfilter om vervuiling tegen te gaan
 • Een perspomp, zonnepaneel, voorraadvat, waterfilters en betaalsysteem

De drinkwaterpompen of Water Acces Points zijn goedkoop, fraudebestendig, fool-proof, veilig en onderhoudsvriendelijk. De Eijkelkamp Foundation wil in totaal 160 Water Acces Points installeren.

 

                                           


Water Ondernemers 

Werkloze academici met water, milieu en sanitatie in hun studiepakket krijgen extra scholing tot Water Ondernemer en ondersteuning in de vorm van uitrusting. In totaal hebben zich nu 60 kandidaten aangemeld, allemaal Beninse afstudeerde met een BSc- of MSc-titel. In eerste instantie worden hieruit 10 kandidaten geselecteerd, opgeleid, getraind en geholpen als Water Ondernemer. Vrouwelijke kandidaten genieten hierbij de voorkeur omdat het in Benin vooral vrouwen zijn die de kost verdienen. Zij vormen iets meer dan de helft van de actieve beroepsbevolking. De meeste vrouwen werken op het platteland voor een doorgaans laag inkomen.

Selectie criteria

 • Goede motivatie om eigen, kleine ondernemer te worden is cruciaal
 • Goed kunnen communiceren met klanten en overheden is een vereiste
 • De Water Ondernemer moet bereid zijn om naar het rurale gebied te verhuizen
 • Hij/zij moet de training volgen en met succes afronden
 • Hij/zij tekent de benodigde contracten voor o.a. gedeeltelijke terugbetaling
 • De Water Ondernemer moet de functie minimaal 5 jaar vervullen

Meer informatie over de fasering van het project in de flyer.

Training gericht op ondernemerschap
In een periode van vier weken wordt de deelnemer getraind in de extra vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten van een wateronderneming. Deze training is geheel gericht op situaties die de Water Ondernemer in de praktijk zal tegenkomen (sociale netwerken, communicatie, creativiteit, financiën & controle).

 

 

Training gericht op vaktechnische vaardigheden
De watertoegangspunten moeten worden onderhouden. Dat vraagt om een technische training waarbij alle aspecten van het watertoegangspunt aan bod komen. Voordat de deelnemer aan de slag kan als Water Ondernemer, moet hij alle facetten leren beheersen.

Start eigen onderneming
De Water Ondernemer gaat zelf aan de slag en genereert een inkomen voor zichzelf en zijn gezin. Na de aanvullende opleiding start iedere Water Ondernemer een eigen bedrijf voor het realiseren van waterpunten waar de lokale bevolking veilig drinkwater kan kopen. Het resultaat op lange termijn is een duurzame stroom van nieuwe Water Ondernemers met een eigen waterbedrijf in plattelandsgebieden. Zo zal met het aantal Water Ondernemers ook het aantal veilige waterpunten exponentieel groeien. 

 

                 


Herinvestering 

Iedere Water Ondernemer een percentage van de opbrengst af aan de Eijkelkamp Foundation voor de afbetaling van de door het project geleverde uitrusting. Dit geld gaat in een investeringsfonds waarmee weer nieuwe Water Ondernemers op weg worden geholpen.

 

 

Projectpartners

Sinds de start heeft de Eijkelkamp Foundation vier agrarische projecten ondersteund, onder meer in Myanmar en Guinee. Project de Water Ondernemer in Benin is het grootste en meest ambitieuze tot nu toe.

Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met twee lokale projectpartners:

 • Stichting Le Pont, een lokale gemengd Benins-Nederlandse stichting met 12 jaar ervaring in plattelandsontwikkelingsprojecten in Benin 
 • Insitut National de L’Eau Benin, een kennisinstituut van de nationale Universiteit van Abomey Calavi, in 2013 opgericht door de Beninse regering
 • Royal Eijkelkamp Met meer dan 100 jaar ervaring en expertise in bodem- en wateronderzoek, levert Royal Eijkelkamp een continue bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving.

De Stichting Fonds Duurzaam Water (Nederlandse overheid) subsidieert het project met 60% van de totale projectkosten. Royal Eijkelkamp en andere ondernemingen dragen € 338.000 bij door levering van laptops, uitrusting en andere hardware. Enkele sponsoren:

Financiering

Hoewel het project in 2015 is gestart, is de financiering nog niet helemaal rond. Er ontbreekt nog een bedrag van € 300.000. Hiervoor zoekt de Eijkelkamp Foundation sponsoren, zowel particulieren als zakelijk.

Wat is er nog nodig? 

Met het project is in totaal € 1.750.000 gemoeid, nodig voor:

 • Het ontwikkelen van een vier weken durende cursus Water Ondernemer (technisch en commercieel)
 • De financiering van een (Beninse) coördinator, tevens voorzitter van de op te zetten Water Association SWWE
 • Het sponsoren van het salaris totdat de Water Ondernemer zelf een bepaald inkomen bereikt heeft
 • Het financieren van 40 water kwaliteit- en kwantiteit sets
 • Per Water Ondernemer 4 complete waterpunten (pomp, voorraadvat, zonnepaneel, waterfilter, betaalsysteem etc.), dus 160 totaal
 • Vervoermiddel voor alle Water Ondernemers
 • De begeleiding, controle en communicatie set-up in Benin
 • Het opzetten van een goede, beveiligde en controleerbare Investment Fund structuur in samenwerking met  2 lokale partners: Stichting Le Pont (www.lepont.nl) en het Institut National de l’Eau

Hoe draag u bij aan het project? 

U kunt het waterproject in Benin op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld:

 • Door als toeleverancier korting te verlenen op hardware leveringen
 • Door als instelling, bedrijf of persoon een bijdrage in natura te leveren
 • Met een eenmalige bijdragen
 • Met een periodieke gift

Zo is het mogelijk om een Water Ondernemer gedurende 5 jaar te ondersteunen met een bedrag van € 1.000 per jaar. Of u doneert 5 jaar lang een bedrag. Eenmalig een bedrag schenken kan ook. Op grond van de ANBI-status van de Eijkelkamp Foundation is uw bijdrage veelal fiscaal fors aftrekbaar.

Dit krijg u ervoor terug

Een jong afgestudeerde kan dankzij uw steun een goede toekomst opbouwen door mensen veilig drinkwater te leveren. Een win-win situatie. U kunt ook uw eigen stempel drukken op uw werk in Benin. Bijvoorbeeld door:

 • Het plaatsen van uw bedrijfslogo op een waterpunt in Benin
 • Het ontvangen van fotomateriaal en interview met de belanghebbenden in Benin, voor eigen promotioneel gebruik
 • Een persoonlijke ontvangst in Benin, waar u met eigen ogen kunt zien waaraan uw bijdrage is besteed

Meer weten over informatie over het land Benin, of op uw gemak alle informatie terug lezen

Meer doneren of een ander idee?

Neem contact op via of +31 6 23 78 95 88. Als sponsor wordt u persoonlijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de De Water Ondernemers! 

ANBI Status Royal Eijkelkamp Foundation

Stichting de Eijkelkamp Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI. Dit betekent dat Stichting de Eijkelkamp Foundation in de doelstelling en activiteiten bijdraagt aan het ‘algemeen nut’. Voor u heeft doneren aan een ANBI, zoals Stichting de Eijkelkamp Foundation, het voordeel dat een gift belastingvoordeel kan opleveren.

Wilt u een periodieke gift doen voor de Water Ondernemer? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting de  Eijkelkamp Foundation. Gebruik daarvoor het ANBI periodieke gift formulier.

Wie ondersteunt De Water Ondernemer al

Particulieren

Zakelijke relaties 

Albert Knol LEAP voor projectondersteuning en sponsoring het project
Alco van Silfhout Giesbers Communicatiegroep voor ondersteuning bij het maken van de flyer
 Bas Kelderman S&W Drukkerij voor ondersteuning bij het printen van de flyer 
Chesron Tetelepta Wordhouse voor ondersteuning bij vertalingen
Fons Eijkelkamp Bax voor juridische en fiscale ondersteuning
Huug Eijkelkamp Fraste voor sponsoring van de boormachine voor boren van waterputten 
Leo Stroosnijder Rotary Zevenaar voor sponsoring 
  Jacquelijn Ringersma Computron voor sponsoring ICT hardware
  CD Reclame voor posters op het drinkwaterpunt
  Symbus voor sponsoring
  Staalmarkt voor sponsoring
  Rotary Op Seyst voor sponsoring
  Telecom Partners voor sponsoring
  Creaforti voor het sponsoren van de telefoons voor de Water Ondernemers
  Dalphin International Winterswijk voor sponsoring
  Bohr Technik Rosswag (BTR) voor het sponsoren van diverse Down the Hole hamers

Meer informatie

Neem voor meer projectinformatie contact op met Albert Knol, +31 6 23 78 95 88 of 

Donatie- en contactformulier* Velden met een (*) zijn verplicht